Witamy na stronie - Łoś Bochnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Witamy na stronie
"Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej."...

"Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe,
stanowią własność Skarbu Państwa. "...
"Gospodarka łowiecka jest to działalność w zakresie
ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny."...
"Naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest
minister właściwy do spraw środowiska."...
"Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej."
"Celem łowiectwa jest:
Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej."

Przypominając historię Koła i jej pierwszych włodarzy: przewodniczącego Stanisława Tracza, łowczego Bronisława Kifnera,
sekretarza Stefana Biela i skarbnika Stanisława Billa, prezes zaznaczył, że rozpoczęte wówczas dzieło na przestrzeni upływających lat z pozytywnym skutkiem kontynuowane było przez kolejnych prezesów i członków myśliwskiej rodziny.
czytaj dalej

Aktualności

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego